Volendam, The Netherlands

Kivo Volendam

R0 MWhz2018J0 m2E0 Kwp

Klantomschrijving

KIVO is zich bewust van haar rol op het milieu. 

Het produceren van folies kost niet alleen, zoals bij alles wat geproduceerd wordt, energie en grondstoffen. Folies, gemaakt van plastics, dragen helaas ook bij aan de afvalberg. KIVO is zich hiervan bewust en is daarom een programma aan het uitrollen met als doel een actieve bijdrage te leveren aan het verkleinen van de afvalberg. Een programma die aansluit op alle eerdere initiatieven welke KIVO de afgelopen jaren heeft ondernomen om de afvalberg te verminderen zoals dat binnen haar mogelijkheden ligt. Als KIVO streven wij naar het minimaliseren van de ecologische footprint, binnen elke stap van de productie- en distributieketen. 

Referentie

Klant over dit project

Voor familiebedrijf Kivo Plastic Verpakkingen in Volendam sloot de regeling aan bij de bedrijfsmissie. Het bedrijf wil haar belangrijkste product, de plastic broodzak, namelijk zo duurzaam mogelijk maken. Eigenaar-directeur Robert Kwakman: ‘Flexibel plastic heeft een slecht imago in de markt. Alles wat bijdraagt aan de verdere verduurzaming van ons product pakken we aan. Door de zonnepanelen kunnen we de broodzakken straks energieneutraal produceren.’ Kwakman keek kritisch naar de kosten en voorwaarden.
‘De kosten per kWh zijn lager dan de marktprijs, dat is voor ons belangrijk want de concurrentie binnen de sector is groot.’ De ondernemer wist na het tekenen van de intentieverklaring ook zijn folieleverancier en de distributeur te overtuigen zonnepanelen te laten plaatsen. Door het benadrukken van het milieubelang, de prijs en de voorwaarden (het is geen investering en hoeft niet op de balans) trok hij hen over de streep. ‘Zo wordt onze keten telkens een beetje duurzamer.’
Robert Kwakman
Eigenaar-directeur
Deel deze pagina